ေဘာလံုး ပဲြစဥ္မ်ား၏ ဂုိးရလဒ္ ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ား

ဝန္ေဆာင္မႈအမည္ Sms ပို႔ရန္ ဖုန္းနံပါတ္ ဝန္ေဆာင္မႈ ရယူရန္ စာသား ဝန္ေဆာင္မႈ ပယ္ဖ်က္ရန္ စာသား က်သင့္ေငြ
အဂၤလိပ္ ပရီးမီးယားလိဂ္၊ လာလီဂါ၊ ဘြန္ဒက္စလီဂါ၊ စီးရီးေအ၊ ခ်န္ပီယံလိဂ္ႏွင့္ ယူရိုလိဂ္ ပဲြစဥ္မ်ား၏ ဂုိးရလဒ္ ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားကုိ သိရွိႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။  
 
၀န္ေဆာင္မႈ ၀ယ္ယူျခင္း
 
၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ၀ယ္ယူလုိပါက ဖုန္းနံပါတ္ (၈၂၀၅) သုိ႔ သတ္မွတ္ထားသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ အတုိေကာက္ စကားလံုးကုိ စာတုိ  (SMS) ေပးပုိ႔၍လည္းေကာင္း၊ ေရႊျမန္မာ ၀က္ဘ္ဆုိက္မွာ www.shwemyanmar.com.mm တြင္ အသံုးျပဳလုိသည့္ ဖုန္းနံပါတ္ျဖင့္ မွတ္ပံုတင္၍ေသာ္လည္းေကာင္း ၀ယ္ယူရရွိႏုိင္ပါသည္။
 
ေစ်းႏႈန္းမ်ား ၀န္ေဆာင္မႈကုိ အဂၤလိပ္၊ ျမန္မာ ႏွစ္ဘာသာျဖင့္ ရရွိႏုိင္ပါသည္။ ျမန္မာဘာသာအေနျဖင့္ ေဇာ္ဂ်ီႏွင့္ ယူနီကုဒ္ ႏွစ္မ်ိဳးကို သီးျခားစီ ၀ယ္ယူရရွိႏုိင္ပါသည္။
 
ဥပမာ - အဂၤလိပ္ ပရီးမီးယားလိဂ္ ပြဲစဥ္မ်ား၏ ခန္႔မွန္းဂိုးရလဒ္မ်ားကုိ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ သိရွိလုိပါက “EPLON” ဟု ဖုန္းနံပါတ္ ၈၂၀၅ သုိ့ စာတုိ (SMS) ေပးပုိ႔ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အကယ္၍ ျမန္မာဘာသာ (ေဇာ္ဂ်ီ) ျဖင့္ ရရွိလုိပါက “ZEPLON” ဟုလည္းေကာင္း၊ ျမန္မာဘာသာ (ယူနီကုဒ္) ျဖင့္ ရရွိလုိပါက “UEPLON” ဟုလည္းေကာင္း ဖုန္းနံပါတ္ ၈၂၀၅ သုိ့ စာတုိ (SMS) ေပးပုိ႔ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
 
အဂၤလိပ္ ပရီးမီးယားလိဂ္ ပြဲစဥ္မ်ား၏ ခန္႔မွန္းဂိုးရလဒ္မ်ား ၀န္ေဆာင္မႈကုိ ရပ္နားလုိပါက အဂၤလိပ္ဘာသာ ၀န္ေဆာင္မႈအတြက္ “EPLOFF”၊ ျမန္မာဘာသာ (ေဇာ္ဂ်ီ) အတြက္ ““ZEPLOFF””၊ ျမန္မာဘာသာ (ယူနီကုဒ္) အတြက္ ““UEPLOFF”” ဟု ဖုန္းနံပါတ္ ၈၂၀၅ သုိ့ စာတုိ (SMS) ေပးပုိ႔ရပါမည္။
 
ရရွိမည့္ ၀န္ေဆာင္မႈ နမူနာ  -
အဂၤလိပ္ဘာသာ
 
EPL>LST1-2ASL,MCT3-4SPR,MNU5-6PLC,WFD7-8WHM,LVP9-10EVT,STK11-12SOT,WBR13-BMT,CSE15-16NWC,CTL17-18SSE,SDL19-20VLA 
 
EPL - English Premier League
LST – Leicester City
MCT – Manchester City
SPR – Tottenham Hotspur
MNU – Manchester United (MNU)
PLC – Crystal palace
WHM – West Ham United
LVP – Liverpool
EVT – Everton
STK – Stoke City
SOT – Southampton
WBR – West Bromwich
BMT – AFC Bournemouth
CSE – Chelsea
NWC – Norwich City
CTL– Newcastle United
SSE – Swansea City
SDL – Sunderland
VLA–AstonVilla
 
ျမန္မာဘာသာ
လက္စတာ၁-၂-အာဆင္နယ္၊မန္စီးတီး၃-၄စပါး၊မန္ယူ၅-၆ပဲေလ့စ္၊၀တ္ဖို႔ဒ္၇-၈၀က္ဟမ္း၊လီဗာပူး၉-၁၀အဲဗာတန္၊ စတုတ္၁၁ - ၁၂ေဆာက္သင္တန္၊ ၀က္ဘရြန္း ၁၃-၁၄ ဘုန္းေမာက္၊ ခ်ဲလ္ဆီး၁၅-၁၆ေနာ၀စ္၊ကာဆယ ္၁၇-၁၈ဆြမ္ဆီး၊၁၉ဆန္းဒါးလန္း-၂၀ဗီလာ
 
၀န္ေဆာင္မႈ ေပးပုိ႔သည့္ အခ်ိန္
 
ေဘာလံုး သတင္းအခ်က္အလက္ ၀န္ေဆာင္မႈကုိ ပြဲစဥ္မ်ားအေပၚ မူတည္ၿပီး ေပးပုိ႔မည္ျဖစ္ၿပီး ေပးပုိ႔ခ်ိန္မွာ ညေန ၄း၃၀ နာရီ ျဖစ္ပါသည္္။
 
၀န္ေဆာင္မႈႏႈန္းထား
 
အဂၤလိပ္ဘာသာအတြက္ ၀န္ေဆာင္မႈ ႏႈန္းထား - တစ္လ ၁၀၀၀ က်ပ္
ျမန္မာဘာသာအတြက္ ၀န္ေဆာင္မႈ ႏႈန္းထား - တစ္လ ၁၅၀၀ က်ပ္